Recyklácia

Recyklácia

Naša spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s r. o. neustále zachytáva nové ekologické trendy vo výrobe polyetylénu a stala sa tak významným prispievateľom k celkovej recyklácii plastov na Slovensku.

Recyklácia plastov znižuje energetickú náročnosť výroby polyetylénu, napomáha znižovaniu globálneho odpadu, znižuje náklady na odpadové vrecia a iné baliace produkty.

Recyklačná linka v Bratislave

Recyklačná linka má samostatnú prevádzku v Bratislave. Táto veľkokapacitná linka spracuje cez 500 ton mesačne.

Ide o špeciálnu linku, kde sa spracováva odpad nielen z výroby, ale aj ten separovaný. Do bratislavského závodu sa dodávajú priamo lisované kocky fólie – tie sa následne rozoberajú a roztrieďujú podľa požiadaviek konkrétnych výrobných programov. Už vo fáze 1, teda triedení, sa robí dôsledná kontrola homogenity tovaru. Následne sa roztriedená fólia dostáva na pás, kde pracovníci ručne dotrieďujú plasty, odstraňujú nežiadúce materiály a pokračuje do procesu prania vo vodnom mlyne a následne turbo práčke, kde sa fólia definitívne zbaví nečistôt. Sušenie fólie, fáza odstrediviek a príprava na recykláciu je hotová. Plastifikácia a regranulácia sú posledné fázy získania výsledného produktu pripraveného na výrobu – čistý, kvalitný a plne ekologický.

Spolu tak prispievame k cirkulárnej ekonomike 4,5 – 5,5 tisíc tonami recyklovaného materiálu ročne,
čím sa spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s r. o. radí k významným recyklátorom na Slovensku. Pojem trvalo udržateľný rozvoj berieme veľmi vážne.