Recyklácia

Recyklácia

Naša spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s r. o. neustále zachytáva nové ekologické trendy vo výrobe polyetylénu a stala sa tak významným prispievateľom k celkovej recyklácii plastov na Slovensku.

Recyklácia plastov znižuje energetickú náročnosť výroby polyetylénu, napomáha znižovaniu globálneho odpadu, znižuje náklady na odpadové vrecia a iné baliace produkty.

Recyklačná linka v Rovinke

Disponujeme dvomi recyklačnými linkami. V Rovinke je umiestnená menšia, s kapacitou 240 ton mesačne. Nachádza sa priamo v našej výrobe v Rovinke. Slúži na spracovanie neznečistených odrezkov z výroby a zvarovne, čím prakticky vo výrobe nevytvárame žiadny polyetylénový odpad, keďže ho všetok vraciame naspäť do výroby.

Toto prispieva nielen k ekonomickej efektívnosti, ale aj k naplneniu tzv. cirkulárnej ekonomiky – odpad sa vracia do výroby a zhodnocuje sa v tzv. regranulátoch (produktoch z recyklovaného materiálu).

Recyklačné linky, ktoré využívame, sú samo o sebe veľmi ekologické. Systém funguje na princípe dodávania odpadovej fólie z nášho závodu priamo na pás, nasleduje preprava do rezacieho systému, aglomerácia, plastifikácia a nakoniec samotná granulácia – čím vzniká veľmi kvalitný regranulát použiteľný pre ďalšiu/následnú výrobu. Technológia výroby je bezprašná, zdravotne nezávadná, bezodpadová a bez zápachu.

Recyklačná linka v Bratislave

Druhá, väčšia recyklačná linka má samostatnú prevádzku v Bratislave. Táto veľkokapacitná linka spracuje 450 ton mesačne.

Ide o špeciálnu linku, kde sa spracováva odpad nielen z výroby, ale aj ten separovaný. Do bratislavského závodu sa dodávajú priamo lisované kocky fólie – tie sa následne rozoberajú a roztrieďujú podľa požiadaviek konkrétnych výrobných programov. Už vo fáze 1, teda triedení, sa robí dôsledná kontrola homogenity tovaru. Následne sa roztriedená fólia dostáva na pás, kde pracovníci ručne dotrieďujú plasty, odstraňujú nežiadúce materiály a pokračuje do procesu prania vo vodnom mlyne a následne turbo práčke, kde sa fólia definitívne zbaví nečistôt. Sušenie fólie, fáza odstrediviek a príprava na recykláciu je hotová. Plastifikácia a regranulácia sú posledné fázy získania výsledného produktu pripraveného na výrobu – čistý, kvalitný a plne ekologický.

Spolu tak prispievame k cirkulárnej ekonomike 4,5 – 5,5 tisíc tonami recyklovaného materiálu ročne,
čím sa spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s r. o. radí k významným recyklátorom na Slovensku. Pojem trvalo udržateľný rozvoj berieme veľmi vážne.