O nás

Spoločnosť OSPRA-INVEST spol. s r. o. vznikla v roku 1990 pod názvom Ospra Plastik spol. s r. o. a dňa 21. 06. 1993 bolo obchodné meno zmenené na OSPRA-INVEST spol. s r. o. Dnes vyrábame na 15-tich extrúderoch, 12-tich zváracích(konfekčných) strojoch a prevádzkujeme recyklačnú linku. Extrúdery majú mesačnú kapacitu viac ako 1000 ton. Prevádzka novej recyklačnej linky má kapacitu 700 ton mesačne.

Už viac ako 30 rokov zvyšujeme náš trhový podiel v rámci strednej a západnej Európy.

 

Medzi hlavné atribúty spoločnosti dnes patrí:

 

– Výroba polyetylénových produktov, ako sú vrecia, hadice a fólie v rozsahu 9-10 tisíc ton/ročne

– Recyklačná produkcia na ďalšie spracovanie v rozsahu 4-5 tisíc ton/ročne

– Orientácia na kvalitu a zákazníka, inovácia a optimalizácia

– 70% produkcie z recyklovaných materiálov

– 100% produkcie recyklovateľnej bez škodlivých látok a plynov

– Neustály progres analýzy a testovania produkcie pri výrobe a v laboratóriu

– Logisticky optimálna lokalizácia

– Skladová optimalizácia s dôrazom na potreby zákazníkov

„RECYKLOVAŤ PLASTY JE FANTASTICKÉ“