Modernizácia a Inovácia

Modernizácia a Inovácia

Inovácia a modernizácia sú dnes základom úspechu v každej sfére podnikania. Preto pristupujeme k týmto aktivitám s vysokou prioritou. Spolu s naším know-how, zameraním sa na individuálny prístup ku klientovi a dôležitým oddelením R&D (Výskum a vývoj) sú tieto aktivity základnými atribútmi smerovania našej spoločnosti.

Medzi posledné najvýznamnejšie investície patria:

Úplne nová moderná regranulačná linka spustená koncom roka 2023 v našom Bratislavskom závode. Touto investíciou sme inovovali samostatný proces triedenia a prania, vrátane výstupného zariadenia s navýšenou kapacitou a kvalitou.

Vákuový dopravný systém vstupných surovín so základom v ôsmich silách, s celkovou kapacitou presahujúcou 350 ton, inštalovaný v roku 2014.

Moderná vyfukovacia 3-vrstvová ko-extrúzna linka Reifenhauser so zabudovanou in-line potlačovacou linkou inštalovaná v roku 2019.

4 nové konfekčné stroje na zváranie sáčkov inštalované v rokoch 2021, 2022 a 2024.

Neustále vyvíjame nové receptúry, ktorých cieľom je zlepšovanie vlastností výrobkov a využitie recyklovaných materiálov. Výborné výsledky dosahujeme v stenčovaní fólie pri nezmenených, alebo dokonca lepších vlastnostiach.

Dôležitým prvkom manažmentu kvality je naše oddelenie kvality. Testovanie fólie modernými metódami s použitím výpočtovej techniky nám umožňuje prispôsobovať technologické podmienky výroby v prospech kvality. Naši klienti sa tak môžu spoľahnúť, že dodávaná fólia disponuje žiadanými vlastnosťami.