Požiar-vyhlásenie

Vyhlásenie obchodnej spoločnosti OSPRA – INVEST, spol. s r.o. k požiaru na prevádzke Rovinka.

Obchodná spoločnosť OSPRA – INVEST, spol. s r.o., informuje verejnosť o požiari, ktorý vypukol dnes, t.j. 22.06.2023 v ranných hodinách v jej prevádzke na Hlavnej ulici v Rovinke.
Vzhľadom na dezinformácie, ktoré kolujú na sociálnych sieťach, obchodná spoločnosť uvádza, že horí sklad hotových výrobkov z polyetylénu na paletách. Nehorí a požiar zatiaľ neohrozuje výrobnú halu spoločnosti. Na mieste požiaru sa nachádzajú profesionálni a dobrovoľní hasiči z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, ktorí vykonávajú hasebné práce.
Pelyetylén je v karte bezpečnostných rizík vedený ako neškodný, počas jeho horenia však môžu vznikať škodlivé látky. Preto miesto požiaru monitorujú nielen príslušníci HaZZ, ale aj pracovníci Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany (KCHL CO) v Nitre, ktorí komunikujú s vedením obce Rovinka a v prípade potreby odporučia prijatie opatrení na ochranu jej obyvateľov.
Presné príčiny vzniku požiaru nie sú zatiaľ známe a budú predmetom vyšetrovania príslušných orgánov.

Ospra-Invest