O nás

O nás

Naša spoločnosť Ospra-Invest spol. s r.o. vznikla v roku 1990 pod názvom Ospra Plastik spol. s r.o. a dňa 21. 06. 1993 bolo obchodné meno zmenené na Ospra-Invest.

Od vzniku spoločnosti kontinuálne rozširujeme naše výrobné možnosti. Dnes vyrábame na 15-tich extrúderoch, 12-tich zváracích(konfekčných) strojoch a prevádzkujeme 2 recyklačné linky.

Extrúdery majú mesačnú kapacitu viac ako 1000 ton. Z týchto tisíc ton je približne 150 výroba HDPE(vysokohustý polyetylén) fólií na zaťahovacie sáčky, ďalších 350 ton je výroba obalových a zmršťovacích fólií LDPE(nízkohustý polyetylén) s možnosťou in-line potlače v šírke fólie až 2200mm.

Ďalších cca. 400 ton je výroba šáčkov, vriec a paletových návlekov z certifikovaných regranulátov(recyklované materiály) a polyetylénu tzv. primáru(1. trieda).

Ďalšími výrobkami v objeme približne 100 ton mesačne sú malé sáčky na polotovary, vysokokvalitné transparentné vrecia na ťažké tovary, baliace hadice, fólie a sáčky určené pre čistiarne.

Prevádzkujeme 2 recyklačné linky s celkovou kapacitou takmer 700 ton mesačne, čím prakticky anulujeme v rámci polyetylénu pojem výrobný odpad a zároveň recyklujeme aj separovaný odpad.

Vysokú úroveň kvality našich výrobkov garantujeme neustálym vývojom a inováciou samotného výrobného procesu. Našou silnou stránkou je jednoznačne individuálna orientácia na zákazníka, čo je pri veľmi rozsiahlych možnostiach polyetylénovej produkcie významný atribút plnenia špecifických kvalitatívnych požiadaviek klienta.

Už takmer 30 rokov neustále zvyšujeme náš trhový podiel v rámci strednej a západnej Európy a stali sme sa stabilnými partnermi mnohých významných producentov.

Trend rastu spoločnosti Ospra-Invest, resp. jeho udržanie a rozširovanie trhového podielu sú veľmi dôležité aspekty pri tvorbe dlhodobej stratégie spoločnosti. Verím, že tieto ciele budú naplnené a naďalej tak budeme môcť vo významnej miere prispievať k tzv. zelenej, cirkulárnej ekonomike.

Robert Hnat, prokurista spoločnosti Ospra-Invest spol. s r.o.

Medzi hlavné atribúty spoločnosti dnes patrí:

  • Výroba polyetylénových produktov, ako sú vrecia, hadice a fólie v rozsahu 9-10 tisíc ton/ročne
  • Recyklačná produkcia na ďalšie spracovanie v rozsahu 4-5 tisíc ton/ročne
  • Orientácia na kvalitu a zákazníka, inovácia a optimalizácia
  • 70% produkcie z recyklovaných materiálov
  • 100% produkcie je recyklovateľných bez škodlivých látok a plynov
  • Neustály progres analýzy a testovania produkcie pri výrobe a v laboratóriu
  • Logisticky optimálna lokalizácia
  • Skladová optimalizácia s dôrazom na potreby zákazníkov

SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI SÚ NAŠE NAJVÄČŠIE KNOW-HOW