Cirkulárna ekonomika

 

Cirkulárna, alebo obehová ekonomika sa dostáva do povedomia obyvateľstva čoraz viac. Recyklácia je veľmi široký pojem, ktorý možno chápať v mnohých súvislostiach. Naša spoločnosť patrí k lídrom nielen v recyklácii plastov na Slovensku, ale patrí aj k najväčším spracovateľom recyklovaného plastu. Cirkulárna ekonomika je pre nás niečo, určitý modul, na základe ktorého fungujeme omnoho dlhšie ako samotný pojem cirkulárna ekonomika vznikol. Dôležitou súčasťou Cirkulárnej ekonomiky je zmena pojmu odpady na už rozšírený pojem „druhotné suroviny“, nakoľko odpad v tomto prípade už nie je odpad ale plnohodnotná surovina spĺňajúca výrobné požiadavky.

Pre najlepšie pochopenie pojmu Cirkulárna ekonomika možno využiť dve jednoduché schémy. Prvá schéma znázorňuje tzv. Lineárnu ekonomiku, model, ktorý je v hospodárstvach na celom svete využívaný dominantným spôsobom. Lineárna ekonomika je založená na jednoduchom princípe. Zoberme si príklad plastov. Je známe, že plasty sa vyrábajú hlavne z ROPY, tzv. Primárneho zdroja. Lineárna ekonomika tak začína pojmom ŤAŽBA. Nasledujú fázy VÝROBY, OBCHODU, SPOTREBY a všetko je zakončené fázou ODPAD. Tento model spôsobil veľké množstvo environmentálnych problémov – veľké množstvo skládok, vysoký podiel spaľovania odpadu, odpad vo voľnej prírode vrátane oceánov. Podobne je to napríklad so železom, sklom alebo papierom, kde je síce iný primárny zdroj, ale celá schéma produkcie ostáva rovnaká. ČO AK? pridáme do jednoduchej lineárnej schémy nový pojem RECYKLÁCIA? Jedna zložka procesu tak absolútne zmení celú schému a z lineárneho modelu sa akoby mávnutím čarovného prútika stáva model „guľatý“, definovaný ako Cirkulárny, resp. obehový.

 

 

Tento nový model, tzv. Cirkulárnej ekonomiky zaoblil jednoduchý lineárny model a novovzniknutá schéma vďaka pridaniu jednej zložky absolútne zmenila celý systém ekonomickej reality. Vstupom pojmu recyklácia, ktorej nutná podmienka je tzv. separácia odpadov sa otvorila nová možnosť obehu druhotných surovín so zaujímavými ekonomickými a ekologickými benefitmi. Pojem cirkulárna ekonomika je nový, ale jej podstata je súčasťou našich životov v niektorých odvetviach dlhšie ako si mnohí myslia. Napríklad také železo a pojem znovuvyužitie použitého produktu je súčasťou výroby už niekoľko tisícročí. V prípade plastov, skla alebo papiera bola recyklácia determinovaná technologickým pokrokom konca druhého tisícročia. Dnes nám technologický pokrok ponúka možnosti recyklácie produktov, ktoré sa ešte pred pár rokmi zdali nemožné – mobily, takmer všetky druhy batérií, topánky, matrace, elektronika, žiarovky, oblečenie a mnohé ďalšie.

One thought on “Cirkulárna ekonomika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ospra-Invest